Så tar du flygcertifikat

instrumentSkulle du vilja flyga själv, men vet inte riktigt hur du ska gå tillväga? Det är egentligen inte så svårt, och det största hindret är egentligen priset. Kostnaderna kan variera kraftigt, beroende på hur många flygtimmar du behöver. Har du naturlig en fallenhet för att flyga så kan det bli relativt billigt, annars mycket dyrt. Men relativt billigt i det här fallet betyder ändå ett antal tiotusen kronor. Dock, att ta ett flygcertifikat är en upplevelse i sig, och på så sätt värt priset för många.

Innan man påbörjar sin utbildning måste man ansöka om tillstånd. Dels ska man uppfylla vissa medicinska krav, och dels ska man inte vara kriminellt belastad. Uppfyller man dessa kan man sedan gå vidare. Precis som med körkort består utbildningen av två delar, en teoretisk och en praktisk, som med fördel kan genomföras samtidigt. Den teoretiska utbildningen omfattar många avancerade moment, om lagar, regler, meteorologi, navigation och så vidare.

Vad gäller den praktiska utbildningen så är den på minst 45 timmar, varav minst 25 i dubbelflygning och 10 i övervakad ensamflygning. Den praktiska utbildningen innehåller även den flera olika moment. När den teoretiska examen är avklarad, och du anses ha klarat av de praktiska momenten så är det dags för uppflygning. Om du lyckas med den, så får du så slutligen ditt Privatflygcertifikat. Den praktiska (och även teoretiska) utbildningen anordnas av flera olika flygklubbar landet runt. Slutkostnaden varierar som sagt, men ligger vanligtvis runt 100,000 kronor. För att sedan behålla sitt certifikat måste man vartannat år göra en kontrollflygning.