Flight spotting

Något jag har försökt mig på den senaste tiden när jag inte sysslar med min kära Skyranger är att ta mig ut och upptäcka andra flygplan som finns i världen. Det är uppenbarligen inte bara jag som har ett stort intresse kring flygplan och alla olika modeller, utan den gruppen av människor är faktiskt ganska stor, och dessutom är de som är ute efter att bara åka runt och titta på plan och fotografera dem också många. Det finns mycket likheter mellan fågelskådare och flight spotters, och tillvägagångssättet är i princip utfört på samma sätt, med två olika grupper.

Den ena gruppen människor är de som bara åker ut till en flygplats och sätter sig med fika och väntar på olika plan när de landar och startar, bara för att få njuta av upplevelsen och synen av planet. Andra tar istället med sig kameran för att fotografera de olika planen och ju mer okända eller speciella de är, desto med värd är bilden för dem. Som flight spotter har man alltså en stor passion för flygplan och fakta kring dem, och samlar gärna så många man kan på bild. Alltså väldigt likt fågelskådning.

Jag tillhör den första gruppen av människor. Jag har inte ett så speciellt stort intresse av att ha ögat i kameran hela tiden när dessa vackra plan finns i ens närvaro, jag vill snarar uppleva dem som jag tycker att man borde uppleva dem, direkt och utan några mellanhänder. Jag hoppas kunna komma ut mer på dessa äventyr, vi får se hur mycket tid som Skyrangern tillåter mig att vara ledig.